ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας σας παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των αντικειμένων σας σε ασφαλείς αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για όσο διάστημα εσείς επιθυμείτε. Αναλαμβάνουμε την αποθήκευση και φύλαξη οικοσκευών και εξοπλισμού γραφείου για την εγγυημένη προστασία τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις σε όλους τους πελάτες μας.

Επιπλέον, διαθέτουμε υλικά συσκευασίας υψηλής ποιότητας για την ασφαλή συσκευασία και αποθήκευση επίπλων, υαλικών, ρούχων και οικοσκευών, αποφεύγοντας τις φθορές και τη σκόνη.